Branta Matematik

Charles Babbage

Kort biografi och historia om Charles Babbage, datorns far.

Jimmy Wales

Kort biografi om Jimmy Wales, en amerikansk internetentreprenör som är mest känd som medgrundare och promotor av Wikipedia.

Scott Mueller

Kort biografi om Scott Mueller, författare till böcker om persondatorer och en av de mest betrodda auktoritativa hårdvarorösterna i branschen.

Marcian Hoff

Kort biografi om Marcian Hoff, en av uppfinnarna av datorns mikroprocessor.