Branta Matematik

Mörkt läge

Datorordboksdefinition för vad mörkt läge betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

instrumentbräda

Datorordboksdefinition av vad instrumentpanelen betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Dash knapp

Datorordboksdefinition för vad Dash Button betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Databas

Datorordboksdefinition av vad databas betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Data

Datorordboksdefinition för vad data betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Datablad

Datorordboksdefinition av vad datablad betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Dataöverföring

Datorordboksdefinition för vad dataöverföring innebär inklusive relaterade länkar, information och termer.

Data typ

Datorordboksdefinition av vad datatyp betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Datastruktur

Datorordboksdefinition för vad datastruktur betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

D-sub-kontakt

Datorordboksdefinition av vad D-sub-kontakt betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Decentraliserat system

Datorordboksdefinition av vad decentraliserat system betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Deklaration

Datorordboksdefinition för vad deklaration betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Deklarativ programmering

Datorordboksdefinition för vad deklarativ programmering innebär inklusive relaterade länkar, information och termer.

Tillägnad

Datorordboksdefinition för vad dedikerat betyder med exempel på termer som dedikerat minne, dedikerad server etc.

Standard

Datorordboksdefinition av vad standard betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Avgränsare

Datorordboksdefinition av vad avgränsare betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Radera

Datorordboksdefinition av vad radering betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Störningsoperatör

Datorordboksdefinition av vad dereferenceoperatör betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Skrivbord

Datorordboksdefinition av vad skrivbordet betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Desktop publicering

Datorordboksdefinition för vad datorpublicering betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.