Branta Matematik

A4

Datorordboksdefinition av vad A4 betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Kulram

Datorordboksdefinition för vad kulruta betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Förkortning

Datorordboksdefinition för vad förkortning betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Absolut cellreferens

Datorordboksdefinition för vad ACR eller absolut cellreferens betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

växelströmsadapter

Datorordboksdefinition för vad nätadapter betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Tillgång

Datorordboksdefinition för vad åtkomst betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Tillbehör

Datorordboksdefinition för vad tillbehör betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Kontoutlåsning

Datorordboksdefinition för vad kontolåsning innebär inklusive relaterade länkar, information och termer.

Akronym

Datorordboksdefinition av vad akronym betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Åtkomstkontrollsystem

Datorordboksdefinition för vad åtkomstkontrollsystem betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Action Center

Datorordboksdefinition för vad åtgärdscenter betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Aktivera

Datorordboksdefinition av vad som aktiverar betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Aktiv cell

Datorordboksdefinition av vad aktiv cell betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Adapter

Datorordboksdefinition för vad adapter betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Adressfält

Datorordboksdefinition för vad adressfältet betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Lägga till eller ta bort program

Datorordboksdefinition för vad lägger till eller tar bort program innebär inklusive relaterade länkar, information och termer.

Adress

Datorordboksdefinition för vad adressen betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Administratör

Datorordboksdefinition för vad administratör betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Till detta

Datorordboksdefinition för vad ad hoc betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Adobe After Effects

Datorordboksdefinition av vad adobe After Effects betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.