Branta Matematik

Hur man laddar ner en video från Instagram

Steg och tips om hur du laddar ner en video från Instagram på en dator, Android-smartphone, iPhone och iPad.

Hur kan jag öka min produktivitet på en dator?

Steg du kan vidta för att öka din produktivitet på en dator.

Hur man blir datatekniker

Steg för hur du blir datatekniker eller teknisk support.

Hur man hittar information om min dator

Hur du hittar information om din dator inklusive typ av dator, operativsystem, modell, programvara och hårdvara.

Vilka är nackdelarna med att använda en dator?

En lista över alla nackdelar med att använda en dator.

Vilka är fördelarna med att använda en dator?

En lista över de viktigaste fördelarna med att använda en dator och varför alla ska använda en dator idag.

Vilka jobb övertas av robotar och datorer?

En fullständig lista över alla jobb som övertas eller övertas av robotar och datorer.

Vilka är de vanligaste symbolerna som används av datorer?

En lista med över 100 symboler som används på datorer och finns på maskinvara och annan elektronik med en beskrivning av alla deras betydelser.

Hur man hanterar användarkonton

Steg och tips om hur du får åtkomst till och hanterar användarkonton i Windows, macOS och Linux.

Så här startar du om eller stänger av en smartphone eller surfplatta

Steg och tips om hur du stänger av och slår på eller startar om en smartphone.

Hur man spelar in din datorskärm

En handledning för att skapa skärminspelningar på MacOS, Windows och Linux-datorer.

Så här skickar du videofiler från din dator till en Chromecast

Instruktioner för hur du spelar upp videofiler från din dator på en Chromecast med kommandoradsprogrammet CATT (Cast All The Things).

Hur jobbar jag hemifrån?

Praktisk information och tips för hur du kan arbeta hemifrån med en dator.