Branta Matematik

Servicemärke

Datorordboksdefinition av vad tjänstemärke betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Vetenskaplig notation

Datorordboksdefinition av vad vetenskaplig beteckning betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Säkert läge

Datorordboksdefinition för vad säkert läge betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Galaxy S

Datorordboksdefinition för vad Samsung Galaxy S betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

SATA

Datorordboksdefinition av vad SATA (seriell ATA eller seriell AT-bilaga) betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Spara

Datorordboksdefinition av vad spara betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Spara som

Datorordboksdefinition för vad som sparar som betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Skala

Datorordboksdefinition av vad skala betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Lurendrejeri

Datorordboksdefinition för vad bluff innebär inklusive relaterade länkar, information och termer.

ScanDisk

Datorordboksdefinition för vad scandisk betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Schemaläggningsspråk

Datorordboksdefinition av vad schemaläggningsspråk betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Vetenskaplig notation

Datorordboksdefinition av vad vetenskaplig notation betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Repa

Datorordboksdefinition av vad Scratch betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Skrapa utrymme

Datorordboksdefinition av vad scratch space betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Skärmsläckare

Datorordboksdefinition av vad skärmsläckare betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Manus

Datorordboksdefinition för vad manus betyder inklusive relaterade länkar, information och termer.

Skrolla

Datorordboksdefinition av vad rullning betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Rullningslist

Datorordboksdefinition av vad rullningsfält betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

Bläddringsknapp

Datorordboksdefinition av vad Scroll Lock-tangenten betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.

SCSI

Datorordboksdefinition av vad SCSI (Small Computer System Interface) betyder, inklusive relaterade länkar, information och termer.